OLKUSKI PARK BUDOWNICTWA eopb.pl.tl
  jarmark-UMOWA
 

 

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W JARMARKU – UMOWA Z DNIA ........................                        

Dane do faktury i katalogu:                                                                         

-nazwa firmy……………………………….

-kod-miasto…………………………………

-ulica……………………………………………

 

 

 

 

 

Wpis prosimy umieścić wg nazwy

 

 

                         ZAMAWIAMY:

    CENA NETTO

  ILOŚĆ

      WARTOŚĆ

Teren niezabudowany

200 PLN/m2

 

 

Powierzchnia z zabudową 2x3m

  1.500 PLN

 

 

Powierzchnia z zabudową 2x1,5 m

     850 PLN

 

 

OBOWIĄŻKOWY PAKIET  & wpis A5

          370 PLN

1

370,00

 

 

REKLAMY W GAZECIE NA JARMARK /full color/:

CENA NETTO/szt.

ILOŚĆ

WARTOŚĆ

Rozkładówka okładki - strona I /2xA5/

na telefon

1

 

Okładka – strona II lub III  /A5/

1.250 PLN

 

 

Okładka – strona IV - tył /A5/

1.750 PLN

 

 

Rozkładówka – środek gazety /2xA5/

1.900 PLN

 

 

Strony reklamowe A5

750 PLN

 

 

LOGO na okładce-front

290 PLN  /2x5cm/

 

 

 

 

KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT/USŁUGĘ

370 PLN/szt.

 

 

                                            

 

                                               RAZEM NETTO:

                                                       VAT 23%:

     ……………………………………….                         

                                                                     RAZEM BRUTTO:

Osoba merytorycznie odpowiedzialna   

              

Kontakt do osoby odpowiedzialnej merytorycznie …………………

 

 

 

 

 

Uwagi / życzenia:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku nadesłania materiałów niezgodnych ze wskazówkami.

Materiały do gazety Organizator musi otrzymać najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem jarmarku.

 W przypadku nie dostarczenia materiałów Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia podstawowych danych z formularza zgłoszeniowego firmy.

                                 BOHEMA

 
---

 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie Naszych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez Firmę BOHEMA działalności gospodarczej oraz dotyczącego Nas adresu poczty elektronicznej zgodnie         z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 

Uwaga!

 Stoisko zostanie udostępnione, jeżeli zostanie uiszczona terminowo  opłata  wynikająca z niniejszej umowy oraz zostaną dokonane wszystkie wpłaty wynikłe w terminie późniejszym, w tym opłacona zostanie polisa OC za udział w jarmarku.              

 

Oświadczenie:

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania faktury VAT i upoważniamy organizatora do

wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby odbierającej. Oświadczamy, że zaznajomiliśmy się z regulaminem uczestnictwa w jarmarku, w tym z warunkami płatności i rezygnacji z imprezy, i akceptujemy go w całości, a wyliczoną kwotę przelewamy na poniższe konto bankowe.

              

                BOHEMA, DT

             Alior Bank o/Olkusz - nr: 79 2490 0005 0000 4500 4443 6305.

Pole tekstowe: Tu prosimy wpisać treść obowiązkowego wpisu do gazety –format A5-
około 2000 znaków prezentujących Waszą Firmę.
LOGO firmy prosimy przesłać w załączniku razem z umową
w formacie JPG lub WORD 2007.
W wersji papierowej prosimy  „WPIS”  dołączyć na osobnej kartce.
Wersje elektroniczne dokumentów zostaną  przesłane na Państwa mail-a na telefoniczne życzenie
lub w odpowiedzi na rezerwację powierzchni.
 

 

 

 

 

 

 


                                                                                         …………………………………………….

Pieczątka firmowa …                                                      Podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie

 Dokument prosimy przesłać mail-em – podpisy i pieczęć zostaną złożone na spotkaniu bezpośrednim /druk/                         lub tradycyjnie – pocztą w wersji papierowej z podpisami i pieczęciami.

Harmonogram wpłat określa regulamin jarmarku 
 
  Dzisiaj stronę odwiedził 3 odwiedzający COPYRIGHT: OPB 2009  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=