OLKUSKI PARK BUDOWNICTWA eopb.pl.tl
  Regulamin konkursu
 

REGULAMIN KONKURSU TARGOWEGO

        o Złote Filary  Budownictwa  ILKUS 2012 ” 
             
na targach w Olkuszu.

 

1.    Do konkursu mogą być zgłaszane tylko rozwiązania  eksponowane na targach w terminie do  23-go kwietnia'2018. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Jury Konkursu może przyjąć wniosek w terminie późniejszym.

2.    W konkursie biorą udział wyłącznie Wystawcy, którzy zgłosili udział w targach. Zgłoszenia należy dokonać na Karcie Zgłoszenia  wraz z załącznikami:

-dokumentacja techniczno-informacyjna,

-świadectwa zezwalające na stosowanie w Polsce,

-informacje dotyczące zakresu stosowania, wdrożeń, itp.,

-inne, istotne dla oceny merytorycznej.

         Organizator powołuje Jury konkursu w skład którego wejdą przedstawiciele urzędów   i związków działających w ramach, i na rzecz budownictwa. 

            Jury przyznaje:  Złotego, Srebrnego i Brązowego ILKUS'a 2018.

4.    Przyjmuje się następujące kryteria oceny zgłoszonych rozwiązań:

-możliwość osiągania oszczędności materiałowo-energetycznych,

-skracania cykli technologicznych, a co za tym idzie osiąganie oszczędności inwestycyjnych i eksploatacyjnych,

-zakres zastosowań, ilość wdrożeń,

-innowacyjność,

-wpływ na środowisko naturalne.

Jury konkursu może rozszerzyć kryteria do oceny ostatecznej.

5.    Ocenę rozwiązań JURY przeprowadza na podstawie”

-zgłoszenia i w oparciu o załączone materiały,

-oględzin rozwiązania na Targach i wywiadu.

Wystawca ma obowiązek umieścić/oznaczyć zgłoszone rozwiązanie Kartą Informacyjną, którą pozyska w Biurze Targowym w dniu przekazania mu stoiska.

6.    Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na bankiecie, opublikowana w prasie olkuskiej i na stronie www. Targów,  a wręczenie nagród nastąpi w niedzielne południe na terenach targowych.

7.    Obrady Jury są niejawne, a decyzje ostateczne.

8.    Udział w konkursie jest płatny od każdego zgłoszonego rozwiązania/wyrobu/usługi oddzielnie., a płatność równoległa ze złożeniem/przesłaniem Karty Zgłoszenia.

 

   ŻYCIE – DOM – ZIEMIA™

                                          wiosna'2018


 
  Dzisiaj stronę odwiedził 1 odwiedzający COPYRIGHT: OPB 2009  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=